• 01:53
  • |
  • سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • home
  • |
  • English
برخی از محصولات AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

با عنایت به ماموریت اولیه تبیین شده برای شرکت سردسازخودرو مبنی بر تأمین نیاز صنایع خودروسازی کشور و همچنین عطف به استراتژیهای شرکت سردسازخودرو، در وحله اول مشتریان کلیدی و استراتژیک سردسازخودرو ، شرکتهای خودروساز کشور محسوب شده و در کنار این ماموریت، شرکت سردسازخودرو جهت توسعه کسب و کار خود اقدام به توسعه شبکه فروش قطعات تولیدی خود نموده است.

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE AWT IMAGE
b1 b2 b3
دريافت اطلاعات پايگاه